Kereső
Dátum / Névnapok
Napi ige

"Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent." (Kol 3,14)

 

 

 

Épületeink

   A Mezőbergenyei Református Egyházközség Gyülekezeti Háza (épült 2001-2003) és Diakóniai Központja (épült/felújíttatott 2010-2012) döntő módon a svájci testvérgyülekezet (Bubikon-Wolfhausen), azon kívül holland barátaink és gyülekezetünk tagjai adományaiból, munkájával épült/újíttatott fel, éppen ezért a támogatók szándéka szerinti rendeltetést kell betöltenie.

Diakóniai Központ udvara

Diakóniai Központ

   Hivatalos megnevezésük értelmében is elsősorban gyülekezeti, lelki, szeretetszolgálati és szociális tevékenységeknek szentelt helyek/otthonok kell legyenek, református híveink, faluközösségünk egészének javát, és Isten dicsőségét kell szolgálniuk.

   A Gyülekezeti Ház (GY.H.) és a Diakóniai Központ (D.K.) a presbitérium ellenőrzése alatt áll, aki az operatív felügyelet jogkörét a lelkipásztorra, gondnokra és a Kuratóriumra, az ifjúsági rendezvények felügyeletét pedig a lelkipásztorra, gondnokra és szolgálatos presbiterekre bízza. A megnevezett személyek a jelenlegi szabályzat szellemében teljesítik megbízatásukat, és szükség esetén jelentést tesznek a presbitériumnak.

 • a GY.H. és D.K. működéséből származó bevétel a gyülekezet tulajdonát képezi, aki azt mindenekelőtt diakóniai szolgálata fenntartására fordítja
 • a szabályzatot a presbitérium alkotja meg és – szükség estén - revideálja
 • az ifjúsági terem használata gyülekezetünk fiataljai számára, az általuk vagy számukra szervezett közösségi alkalmak esetén (a programokat be kell jelenteni a megbízott személyeknek), a GY.H. és D.K. földszinti termeinek/helyiségeinek igénybevétele gyülekezeti, gyülekezeti jellegű események – pl. falunapok, közösségi célzatú kiállítások - szervezésénél ingyenes (a programról - ha nem nyilvános gyülekezeti alkalom -, értesíteni kell a presbitériumot)
 • az ifjúsági események szép rendben történő lebonyolítását a lelkipásztor (akadályoztatása esetén a gondnok) és a szolgálatos presbiterek felügyelik
 • ha magánszemélyek, csoportok, szervezetek bérlik a GY.H. vagy a D.K. földszinti termeit, a meghatározott összeg befizetése mellett kötelesek anyagi felelősséget is vállalni az esetleges rongálások költségeinek megtérítésért, ezt pedig bele kell foglalni a szóbeli vagy írásbeli megállapodásba 
 • családi alkalmak (keresztelő, konfirmáció, eljegyzés, születésnap, esküvő) szervezését a lelkipásztornak, gondnoknak vagy a szolgálatos presbitereknek kell bejelenteni, akik jóváhagyják, ellenőrzik az esemény rendben történő lezajlását, és időnként értesítik a Kuratóriumot és a presbitériumot
 • a szokásostól eltérő, rendkívüli esetekben (pl. „ateisták klubjának országos találkozója”) a presbitérium külön jóváhagyására van szükség, gyülekezetünk vezető testületének jogában áll a kéréseket visszautasítani
 • a vendégszobák foglalását a lelkipásztornál, gondnoknál, gyülekezeti alkalmazottnál kell bejelenteni. Mindenekelőtt egyházi csoportokat fogadunk, de más szervezetek, társaságok és magánszemélyek is igényelhetnek szállást ( megbízható ajánlással). Egyszerű, puritán körülményeket biztosítunk jórészt önköltségi áron. Vendégeinktől elvárjuk, hogy magatartásukkal tartsák tiszteletben a létesítmények egyházi jellegét. Hiteles referenciák nélkül jelentkezők esetén a presbitérium bírálja el a kérést.
 • a szociális lakást (konyha, nappali, hálószoba, fürdőszoba) megbízható, becsületes személyeknek/családoknak adjuk ki, elsősorban gyülekezeti tagoknak (nem gyülekezeti tagok estén lelkészi ajánlólevelet kérünk). Az igényléseket a presbitérium vizsgálja felül, a bérleti szerződést is vele kell megkötni.
 • mindenféle, a Gyülekezeti Házban és a Diakóniai Központban zajló tevékenységnek illendőnek, a hely áhítatához méltónak kell lennie
 • vasárnap a de. istentiszteletek időpontjában nem szervezendő semmiféle program!

  Ravatalozó, madártávlatból

  Parókia

    


Galéria
www.bergenyei-reformatus-egyhaz.ro © Minden jog fentartva.