Kereső
Dátum / Névnapok
Napi ige

"Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (Jn 15,5b)

 

 

 

Néhány szó a templomfelújításról

A 2015 újévi közgyűlésen határozta el a gyülekezet temploma alapos felújítását, és a hívek a presbitérium irányításával – szakemberek véleményét kikérve - tavasszal hozzá is fogtak a külső javításhoz. Munkálatok egész sorát kellett elvégezni illetve cégekkel elvégeztetni: a templom déli oldalára nehezedő földréteg eltávolítását, a vakolat teljes leverését a külső falakon (a tornyot is beleértve), tetőjavítást, a toronysisak javítását, újralemezelését, villámhárító és új esővízcsatornák felszerelését, újravakolás, víz elvezetése, járdarakás. Persze, mindehhez anyagi fedezetre is szükség volt. Saját tartalékaink hamar kimerültek. A toronysisak felújítását svájci testvéreink vállalták magukra. 2017-ben hét kisebb nagyobb pályázatot nyertünk templomunk renoválásra. Többek között az Erdélyi Református Egyházkerület, a Román Vallásügyi Államtitkárság, a Gustav Adolf Werk Alapítvány, Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal, Maros Megyei Tanács Ezekkel a támogatásokkal sikerült 2017 végére a külső munkálatokat nagyrészt befejeznünk.

   Lendületben voltunk, a belső felújításról sem szerettünk volna lemondani. A templombelsőről több tanulmány készült. Kiderült, hogy a fehér mészréteg alatt színes stukkódíszek vannak, hogy a templombútorzat egységes stílust képvisel, hogy az egyik karzat lefestett mellvédje egyszerű, de értékes fakazettákat rejt: érdemes mindezt restauráltatni. És az orgonát, a szószéket és szószékkoronát is. És fel kell törni a nedvességet tartó betonpadlót. És meg kellene javítani a párját ritkító portikust is. Ezek a tervek azonban messze felülhaladták lehetőségeinket. Januárban mindenesetre nekifogtunk – ameddig jutunk, addig érünk alapon – a betonpadló feltörésének, a földréteg kihordásának, a belső málló vakolatrészek leverésének. A következő hónapban kaptuk a hírt: az egyházkerületünkhöz beadott pályázatunkra pozitív válasz érkezett. A rendkívüli ingatlan-beruházási program keretében, a Bethlen Gábor Alapon keresztül a Magyar Kormány szinte teljes egészében finanszírozni fogja ezeket a munkálatokat. A szakmunkát a Domino Construct, bergenyei kötődésű cégre bíztuk. A cég alapembere, Gálfi József Attila presbiterünk munkatársaival együtt előzőleg a templomtetőt ingyen újította fel. A fentnevezett, a műemléképületek felújítására szakosodott cég mellett dolgoztak még templomunkon a Lukács Alpin’s, a Makkai és Veress cég munkatársai, Albert József orgonarestaurátor, Fazakas János és Lőrincz Ferenc asztalos mesterek, és helyi szakemberek: Soós Elek, Lőrinczi László, Lőrinczi Károly és sokan mások.

   A belső javítás folyamata nagyon látványos volt, hétről hétre a templom újabb és újabb része nyerte vissza eredeti szépségét. Erről a folyamatról hosszú oldalakon keresztül lehetne írni.

    A munka jó hangulatban zajlott. Január 8-a óta – a vasárnapokat leszámítva – szinte minden nap dolgozott valaki (néha 10-12-en) a templomban vagy annak környékén. És szinte mindennap főztek az asszonyok. A cégek által elvégzett munkafázisokon túl rengeteg közmunka volt. Pl. a tereprendezést (a templom mellett egy nagy parkolót alakítottunk ki) belkörűen, saját munkaerővel oldottuk meg. Csak az idén kb. 420 közmunkanapot számoltunk össze. A három és fél alatt közel 1000-re rúg a közmunkanapok száma. Ezen a területen is Nagy Ferenc gondnok és a presbiterek jártak jó példával elöl. Nem kis teljesítmény. Amiképpen az sem- és ez már a lelkiekről is szól -, hogy komolyabb szóváltás nélkül, nagy egyetértésben, békességben, és - ide kívánkozik a szó - örömben történt mindez. Legyen áldott az Úr neve!


Galéria
www.bergenyei-reformatus-egyhaz.ro © Minden jog fentartva.